Hållbarhet

Högt ställda mål

Vi på MovEat vill bidra till en hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030, de mest ambitiösa mål världens länder någonsin har antagit för en hållbar utveckling.

Det är viktigt för oss att bidra och påverka genom vår verksamhet. En möjlighet och ett ansvar som vi vill axla fullt ut.

De globala målen

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.
moveat glas

100% hållbart engångsmaterial

Vi uppmuntrar alla våra aktörer att i första hand använda sig av porslin och glas. Med den stora mängd smakportioner som ska serveras under en MovEat, kan det dock ibland bli nödvändigt att använda engångsartiklar. Därför erbjuder vi alla aktörer ett samarbete med företaget Procurator, som tillhandahåller 100 procent hållbart engångsmaterial.

En såld biljett = en skolmåltid

MovEat stöttar World Food Programme*. För varje såld biljett till MovEat Food donerar vi en summa motsvarande en skolmåltid för ett barn i Etiopien. Ett litet bidrag som gör skillnad i det stora.

* The World Food Programme (WFP) är en matrelaterad del av Förenta Nationerna och världens största humanitära organisation med fokus på hunger och på matsäkerhet. Enligt WFP, erbjuder man årligen ett matbidrag till cirka 91,4 miljoner människor i 83 länder.

pattern-ball-yellow
moveat gront

Grönt – En självklar möjlighet

Växtbaserad mat är hållbart och klimatsmart. Därför erbjuder alla smakstopp under MovEat Food veganska alternativ. Dessutom uppmuntras alla deltagande aktörer att erbjuda råvaror i säsong och att arbeta för noll matsvinn.